Reklamační řád a obchodní podmínky

Počet reklamací od r.1998:    1 x - neoprávněná (paní z Jihlavy chtěla tvar půlelypsy, ale objednala si půlkruh)

 

Reklamace stručně:  1. nemusíte mít ani paragon, většinou poznám, kdy jsem, co dělala a jakým způsobem,

                                                 při nejh. stačí svědek, který byl při koupi nebo já nahlédnu do svých záznamů

                                       2. jsme lidé, vždy se dá nějak domluvit

                                       3.  uznávám vše, co vzniklo mou vinou, pokud nebudete chtít reklamovat např.:

                                                           - cizí výrobek nebo

                                                           - tkaninu, kterou vyperete místo 30°C na 90°C a změní se tím rozměry,

                                                           - pokud něco omylem roztrháte nebo rozstřihnete nebo jinak poškodíte apod..

                                       4. vše většinou tkám větší, než si objednáte,kdyby náhodou vaše pračka to nezvládla tepelně, ale nebojte platíte jen vaše objedn.rozměry

 

Rekl.řád detailně zdlouhavě dle předpisů:

Reklamační řád a obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro mnou zhotovené výrobky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

 

Základní informace o objednávkách

Veškeré odeslané objednávky zákazníkem jsou považovány za závazné, proto na každou objednávku bude vystaven paragon, na jehož základě bude zákazníkovi účtována částka za objednané výrobky ve chvíli dodání. Zboží lze vrátit bez udání důvodu do 14 dní od doručení, pokud byl koberec vybrán z již hotových. Pokud se jedná se o zkázkovou výrobu originálů na míru, nelze uplatnit 14denní lhůtu pro vrácení zboží bez udání důvodu, lze pouze v případě , je-li výrobek dodán jakkoli poškozený nebo v jiné velikosti, než byl objednán. Zákazník momentem, kdy uzavře objednávku, akceptuje tyto obchodní podmínky. Každá objednávka bude zákazníkovi potvrzena formou sms nebo e-mailem. Objednávky mohou být u zákazníka ověřeny a to formou telefonickou, pomocí sms  nebo emailem.

 

Informace o dodání

Objednané výrobky jsou zasílány zákazníkovi dobírkou nebo může zvolit osobní odběr.

Doba dodání objednaných výrobků:                 přibližně 3-8 týdnů dle aktuálního počtu objednávek

Dodání pomocí České pošty - dobírkou          do 24-48 hodin od expedice

Osobní vyzvednutí                                         po předchozí domluvě

 

Informace o cenách poštovného

Cena za dobírku se určí váhou balíku a to přímo na poště.

Cenu poštovného pak platí zákazník a je připočtena k udané ceně balíku na poště.

 

Informace o platbách

Pro zaplacení objednaných výrobků lze použít několika způsobů:

  - dobírka - zákazník provede platbu v hotovosti při dodání Českou poštou,

  - platba předem - zákazník zaplatí cenu poštovní poukázkou na adresu výrobce před zasláním zásilky.

Zásilka je poté zákazníkovi zaslána na určenou adresu.

  - osobně při převzetí zhotoveného výrobku.

Nejsou účtovány žádné manipulační poplatky ani balné, k ceně výrobku si musíte připočítat pouze poštovné.

 

Objednávky výrobků

Objednávky se mohou provádět buď e-mailem nebo telefonicky.  V obou případech je zákazník povinen uvést kontaktní adresu, telefon, e-mailovou adresu (pokud je objednávka

telefonicky), vybraný výrobek, rozměry, přibližně očekávanou barvu, počet kusů.

V případě, že bude chtít zákazník vědět přesnou cenu výrobku, bude mu výrobcem zaslána e-mailem nebo pomocí sms.

 

Doklady o nákupu zboží

Se zásilkou je zákazníkovi doručen i paragon a to se všemi náležitostmi (datum, číslo paragonu, popis výrobku, cena za jednotlivé výrobky, počet, celková cena, podpis, razítko), který zároveň slouží i jako dodací list a na jejímž základě je zákazníkovi garantována záruční doba a veškerá komunikace s prodávajícím se odvíjí na základě údajů z tohoto daňového dokladu.

Dále je k zásilce přidán informační papír, na kterém jsou uvedeny: rozměry výrobku, materiál útku a osnovy, barva útku a osnovy, údržba a adresa výrobce.

Zákazník je také písemně informován o provedené objednávce  pomocí e-mailu nebo sms.

  

Záruka

Na všechny zhotovené výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců, na vybrané výrobky s bílou osnovou PA,( PAD) 36 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku zákazníkem. Pokud je výrobek v záruční době opravován, prodlužuje se záruka o tuto dobu.

V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Adresa pro doručování reklamace: Ing. Dana Rambousková, Rádlo 42, 468 03.

Reklamaci je nutné zaslat písemnou formou a připojit k reklamovanému výrobku. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná, jak se projevují a nárok, který v důsledku výskytu vad zákazník uplatňuje.

            Zákazník při uplatnění záruky:

-jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,

-jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání výrobku, má právo na výměnu nebo

odstoupení od kupní smlouvy,

-jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu, má právo na přiměřenou slevu z kupní

ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Záruka se nevztahuje:

- na úmyslné či neúmyslné mechanické (chemické, termické) poškození zákazníkem vzniklé jiným

            způsobem než běžným používáním,

- poškození nebo změny vzniklé špatnou údržbou (obarvení, změna odstínu barvy, sražení tkaniny

nebo splstění osnovních vlněných nití do sebe vzniklé vyšší teplotou prací lázně nebo vyššími

otáčkami  při odstřeďování nebo praní, apod.),

- na rozvázání uzlů osnovních nití u PA (PAD), u kterých doporučuji před každým praním

zkontrolovat je, případně dotáhnout, aby nedošlo k rozvázání v závislosti k vysoké odolnosti

ohybu tohoto kvalitního materiálu,

-  na špatnou manipulaci s výrobkem

- na užívání v podmínkách, pro které není výrobek určený.